การสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (เทคนิควิธีสอนห้องเรียนออนไลน์)

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 2 กรกฏาคม 2553 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย

แหล่งข้อมูลนี้ควรจะปรากฎในหน้าต่างถัดไป
ถ้าไม่ปรากฏ คลิกที่นี่ค่ะ: การสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (เทคนิควิธีสอนห้องเรียนออนไลน์)


 
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถ.รามอินทรา (กม.5-6) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230
 
 
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)